עדכונים

 • תושבים ומתכננים יקרים!

  תושבים ומתכננים יקרים!

  החל מתאריך 26/07/2020 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה, למעט מקרים חריגים בהם תושב אינו יכול לקבל שירות טלפוני או מקוון וחייב להגיע באופן פיזי לוועדה.

  ניתן לקבוע פגישה מראש בטלפון: 08-6596256 שלוחה 6

  בנוסף, ניתן ליצור קשר בדוא"ל:

  malkaa@mzp.org.il  Vaada@mitzpe-ramon.muni.il

מידע כללי

חדשות

 • בתאריך 03.2020 נכנס לתוקף תהליך מחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון.

  את ההנחיות ניתן לראות באתר הוועדה. (קישור לתקנות)

 • 22/01/2020

  לידיעתכם,

  בכל נושא הנוגע בטיפול בבקשה להיתר בניה, יש לפנות לוועדה במועדי קבלת קהל ובנוכחות עורך הבקשה להיתר. כמו כן, עורך הבקשה מוזמן לפנות בדוא"ל לוועדה בכל נושא/שאלה/הבהרה.

  לא יתקבלו פניות בנושאים תכנוניים ללא נוכחות עורך הבקשה להיתר!

 • סריקת תכניות מאושרות

  החל מה- 01.02.2020 כל התכניות המאושרות ע"י הגורמים החיצוניים (כגון מעיינות הדרום, כיבוי אש, משרד הבריאות, ממונה נגישות וכדומה) יסרקו במלואן ויוזנו לבדיקה במערכת. לא יתקבלו במשרדי וועדה עותקים פיזיים.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.