עדכונים

 • 25/07/2023

  קהל נכבד,

  עודכנו מספרי טלפונים לצורך יצירת קשר עם מידענית ובודקי הבקשות להיתרי בנייה

  ומעתה ניתן לקבל מענה טלפוני במספרים הבאים:

  איילת בארי – 050-2108517

  יאסמין אלחגוג – 050-2108516

  נשמח לעמוד לשירותכם.

 • 30/03/2022

  לידיעת עורכי הבקשות והמודדים:

  החל מתאריך 01.06.2022 יתקבלו מפות המדידה לבקשות תיקי מידע, היתרי בניה,

  אישור תחילת עבודות ותעודת גמר,  בהתאם למפרט מיפוי לאומי של המרכז למיפוי ישראל, בלבד.

  מצ"ב קישור לאתר מפ"י מפרט מיפוי לאומי.

מידע כללי

מתכננים ותושבים נכבדים,

בהמשך לאישור תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), (הוראת שעה) – התשפ"ד-2023,

שמטרתן להקל על בניית ממ"ד במבני מגורים עד שתי קומות או ליחידת דיור צמודת קרקע,

מצורף קישור לעיון בהנחיות הוועדה, התקנות המעודכנות וההנחיות פיקוד העורף - לחץ כאן.

 

מתכננים נכבדים,

מצורף קישור למסמך העקרונות לעריכת תכנית :  נהלים והנחיות

המסמך הינו כחלק מנוהל מבא"ת, ומנחה את עורכי התכניות באופן עריכת תכניות מפורטות,

ובכלל זה תכולת הפרקים השונים בדגש על פרק 6 ומסמכי התוכנית, בהתאם לעקרון תכנון חושב רישוי,

ליצירת תכניות רזות, מדויקות וגמישות.

 

מתכננים נכבדים,

מצורף קישור לאתר מנהל התכנון הכולל הדרכות לחישובי שטחים ע"י רובוט.

מדריכים והנחיות

בנוסף, ניתן לקבל עזרה ע"י מרכז התמיכה.

 

הצהרה בדבר סגירת יחידת אירוח

מדיניות הוועדה לעיון בתיקי בניין

 

 

 

חדשות

 • 03/02/2022

  עורכי בקשות יקרים שימו לב כי הכנסנו את הנחיות מנהל התכנון לביצוע חישוב שטחים על ידי רובוט בלשונית טפסים ונהלים.

  בהצלחה.

 • 22/12/2021

  בקשות להיתר החייבות ע"פ חוק בבדיקה במכון בקרה והוגשו לאחר התאריך 06.07.2021 יידרשו לבדיקה במכון בקרה.

  הסבר על תהליך העבודה במכון בקרה

 • השוואת גרסאות לקבצי DWF בבקשות להיתרים - 10/06/2021

  החל מתאריך 01.07.2021 לא יתקבלו קבצי תכניות ראשיות

  לבדיקה ללא אפשרות השוואה לגירסה קודמת. במקרים בהם

  לא ניתן להשוות את הקבצים תוחזר הבקשה ללא בדיקת

  מחלקת רישוי.

 • בתאריך 03.2020 נכנס לתוקף תהליך מחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון.

  את ההנחיות ניתן לראות באתר הוועדה. (קישור לתקנות)

 • 22/01/2020

  לידיעתכם,

  בכל נושא הנוגע בטיפול בבקשה להיתר בניה, יש לפנות לוועדה במועדי קבלת קהל ובנוכחות עורך הבקשה להיתר. כמו כן, עורך הבקשה מוזמן לפנות בדוא"ל לוועדה בכל נושא/שאלה/הבהרה.

  לא יתקבלו פניות בנושאים תכנוניים ללא נוכחות עורך הבקשה להיתר!

 • סריקת תכניות מאושרות

  החל מה- 01.02.2020 כל התכניות המאושרות ע"י הגורמים החיצוניים (כגון מעיינות הדרום, כיבוי אש, משרד הבריאות, ממונה נגישות וכדומה) יסרקו במלואן ויוזנו לבדיקה במערכת. לא יתקבלו במשרדי וועדה עותקים פיזיים.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.