8546

הוועדה המקומית לתכנון ובניה
מצפה רמון

8547
8538
 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  תושבים ומתכננים יקרים,
  החלה הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק:
  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין.
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה
  בקשה למידע כללי יינתן כפי שהיה עד כה דרך אתר הוועדה.

תמונה16.jpg

חדשות

 • 19/08/2018

  לקבלת קוד גישה לצפייה בבקשות להיתר, יש לפנות בדוא"ל ayelet@mitzpe-ramon.muni.il לאיילת בארי מידענית הוועדה ולציין את פרטי הבקשה המבוקשת לצפייה.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.