עדכונים

 • הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק

  תושבים ומתכננים יקרים,
  החלה הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק:
  בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין.
  לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
  ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה
  בקשה למידע כללי יינתן כפי שהיה עד כה דרך אתר הוועדה.

מידע כללי

תושבים ומתכננים יקרים!

החל מתאריך 26/07/2020 לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה, למעט מקרים חריגים בהם תושב אינו יכול לקבל שירות טלפוני או מקוון וחייב להגיע באופן פיזי לוועדה.

ניתן לקבוע פגישה מראש בטלפון: 08-6596256 שלוחה 6

בנוסף, ניתן ליצור קשר בדוא"ל:

malkaa@mzp.org.il  Vaada@mitzpe-ramon.muni.il

חדשות

 • בתאריך 03.2020 נכנס לתוקף תהליך מחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון.

  את ההנחיות ניתן לראות באתר הוועדה. (קישור לתקנות)

 • 22/01/2020

  לידיעתכם,

  בכל נושא הנוגע בטיפול בבקשה להיתר בניה, יש לפנות לוועדה במועדי קבלת קהל ובנוכחות עורך הבקשה להיתר. כמו כן, עורך הבקשה מוזמן לפנות בדוא"ל לוועדה בכל נושא/שאלה/הבהרה.

  לא יתקבלו פניות בנושאים תכנוניים ללא נוכחות עורך הבקשה להיתר!

 • סריקת תכניות מאושרות

  החל מה- 01.02.2020 כל התכניות המאושרות ע"י הגורמים החיצוניים (כגון מעיינות הדרום, כיבוי אש, משרד הבריאות, ממונה נגישות וכדומה) יסרקו במלואן ויוזנו לבדיקה במערכת. לא יתקבלו במשרדי וועדה עותקים פיזיים.

 • 17/11/2019

  החל מתאריך 1.1.20 הנחיות מפ"י למפת מדידה נכנסות לתוקף.

  החל מתאריך 1.12.19 נכנסים לתוקף הטפסים החדשים לשלב הבניה (תחילת עבודות מהלך ביצוע ותעודת גמר), ניתן להוריד אותם מאתר הוועדה.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.