עדכונים

 • תושבים ומתכננים יקרים!

  החל מתאריך 13.06.2021 נשוב לקבלת הקהל בוועדה.

  ימים ושעות קבלת הקהל  בהתאם למפורסם באתר.

חדשות

 • השוואת גרסאות לקבצי DWF בבקשות להיתרים - 10/06/2021

  החל מתאריך 01.07.2021 לא יתקבלו קבצי תכניות ראשיות

  לבדיקה ללא אפשרות השוואה לגירסה קודמת. במקרים בהם

  לא ניתן להשוות את הקבצים תוחזר הבקשה ללא בדיקת

  מחלקת רישוי.

 • בתאריך 03.2020 נכנס לתוקף תהליך מחודש להגשת בקשה לפטור מבניית מיגון.

  את ההנחיות ניתן לראות באתר הוועדה. (קישור לתקנות)

 • 22/01/2020

  לידיעתכם,

  בכל נושא הנוגע בטיפול בבקשה להיתר בניה, יש לפנות לוועדה במועדי קבלת קהל ובנוכחות עורך הבקשה להיתר. כמו כן, עורך הבקשה מוזמן לפנות בדוא"ל לוועדה בכל נושא/שאלה/הבהרה.

  לא יתקבלו פניות בנושאים תכנוניים ללא נוכחות עורך הבקשה להיתר!

 • סריקת תכניות מאושרות

  החל מה- 01.02.2020 כל התכניות המאושרות ע"י הגורמים החיצוניים (כגון מעיינות הדרום, כיבוי אש, משרד הבריאות, ממונה נגישות וכדומה) יסרקו במלואן ויוזנו לבדיקה במערכת. לא יתקבלו במשרדי וועדה עותקים פיזיים.

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בלבד.