דוחות שנתיים של פעילות הוועדה

הצהרת יו"ר הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

תשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

עיכוב בתכניות

תשריטים

ישיבות

אינטרנט ומחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 

היתרים

רישוי וביצוע

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

עיכוב בתכניות

תשריטים

ישיבות