מסמכי מדיניות

הנחיות לחידוש בקשות ישנות

מדיניות אכיפה - מסמך מעודכן

מדיניות הוועדה לעיון בתיקי בניין

החלטות ועדה

החלטת וועדת משנה 201706: תוספת שטחי שירות לתב"ע 108/03/27, מגרשים 79-89, 74-77, 66-72

החלטת ועדת משנה 201802: תוספת שטחי שירות לתב"ע 2/114/03/27, מגרשים 48-41, 60-52, 77-75

החלטת ועדת משנה 201608 - שינויים פרטיים בחזיתות מבנים משותפים

החלטת וועדת משנה 201905: שינויים פרטיים בחזיתות מבנים משותפים תב"ע 2/114/03/27 מגרשים 29, 31-40

החלטת ועדת משנה 201907: סטייה מנספח בינוי מנחה, תב"ע 4/117/03/27, מגרשים 1-12

החלטת ועדת משנה מס' 202006 – תוספת שטחי שירות למגרש מס' 511

החלטת ועדת משנה מס' 202101 – תוספת שטחי שירות למגרש מס' 510

 

הנחיות מרחביות

הנחיות מרחביות - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר - המ1 - גרסה 02

הנחיות מרחביות למבנים קיימים ברובע דרכי הבשמים - המ2 - גרסה 01

הנחיות מרחביות עיצוביות לבתים פרטיים עד שתי קומות - המ3 - גרסה 02

הנחיות מרחביות לבתים פרטיים גינון ושתילה - המ4 - גרסה 01

הנחיות מרחביות לעבודות הפטורות מהיתר בבתים משותפים חדשים - המ5 - גרסה 02

הנחיות מרחביות אזור תעשייה צפוני - המ6 - גרסה 01

הנחיות מרחביות מבני מסחר מצפה רמון - המ7 - גרסה 01

הנחיות מרחביות עיצוביות למבנים משותפים חדשים – המ8 - גרסה 01

הנחיות מרחביות – נספח לתכנון חדרי אשפה – המ9 - גרסה 01

מסמך מדיניות למתן שימוש חורג ליחידת אירוח - מהדורה 1

הנחיות מרחביות לשכונת נגה - המ/11 – גרסה 01