ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבניה מצפה רמון

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.


תושבים ומתכננים יקרים,
החלה הטמעת תהליכי הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק:
בהתאם לחוק ובמטרה לקצר את זמן תהליך מתן היתרי הבנייה
הוועדה המקומית עוברת לעבודה במערכת רישוי זמין
לידיעתכם - החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר.
ניתן להגיש בקשות למידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים הממוחשבים ולהנחיות
שבאתר האינטרנט שער המידע לרישוי ובנייה
בקשה למידע כללי יינתן כפי שהיה עד כה דרך אתר הוועדה. 


Maim _img1

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.