דוחות שנתיים של פעילות הוועדה

דוח פעילות הוועדה לשנת 2016

 

דוח פעילות הוועדה בשנים קודמות

דוח פעילות הוועדה לשנת 2015